[Online Course Review] Peter Van Roy: Paradigms of Computer Programming – Fundamentals

Ờm bài viết dưới đây cũng được viết lâu rồi (hồi mình học năm nhất), được đăng trên Facebook. Do dựa trên trải nghiệm của bản thân nên có thể sẽ có xu hướng “tự cho mình là trung tâm”.   Bài viết được viết ngày 15.04.2014 Paradigms of Computer Programming – Fundamentals trên EDX.org […]

Read More